darbo tyrimo inžinierius

darbo tyrimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria, parengia ir teikia rekomendacijas darbo efektyvumui didinti ir prižiūri jų įdiegimą. Jis analizuoja darbo procedūras ir suformuluoja principus darbo metodams ir darbuotojų veiklai įvertinti, atlieka, planuoja ar prižiūri laiko (ergonomikos) ir judėjimo tyrimus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą numatytų metodų panaudojimą. Nagrinėja gautus duomenis, siekdamas nustatyti ir pašalinti neveiksmingas darbuotojų pastangas ir sukurti laiko ir gamybos operacijų normas kaip pagrindą darbo krūviui nustatyti, darbo našumui ir užmokesčio sistemai įvertinti. Inicijuoja ir rekomenduoja darbo procesų, jo krūvio, efektyvumo ir užmokesčio sistemos pakeitimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti veiksmingą, saugų ir ekonomišką žmonių darbą, medžiagų ir įrenginių naudojimą. atitikmenys: angl. work study engineer pranc. ingénieur en étude du travail, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • darbo normavimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas, analizuoja darbo normavimo būklę,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir kuria darbo efektyvumo įvertinimo metodus ir teikia savo patarimus šiais klausimais. Jis parengia ir prižiūri darbo operacijų trukmės tyrimus, teikia rekomendacijas dėl darbo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • inžinierius tyrinėtojas — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris, bendradarbiaudamas su mokslininkais ir kitais inžinieriais, atlieka fundamentinius ir taikomuosius mokslinio tyrimo, projektavimo, naujų produktų ir gaminių gamybos būdų kūrimo, ar esamų …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ingénieur en étude du travail — darbo tyrimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria, parengia ir teikia rekomendacijas darbo efektyvumui didinti ir prižiūri jų įdiegimą. Jis analizuoja darbo procedūras ir suformuluoja principus darbo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • work study engineer — darbo tyrimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria, parengia ir teikia rekomendacijas darbo efektyvumui didinti ir prižiūri jų įdiegimą. Jis analizuoja darbo procedūras ir suformuluoja principus darbo… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ingénieur de l’étude des temps et des mouvements — darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir kuria darbo efektyvumo įvertinimo metodus ir teikia savo patarimus šiais klausimais. Jis parengia ir prižiūri darbo operacijų trukmės… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • time and motion study engineer — darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria ir kuria darbo efektyvumo įvertinimo metodus ir teikia savo patarimus šiais klausimais. Jis parengia ir prižiūri darbo operacijų trukmės… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • ingénieur d’étude de travail — darbo normavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • rate-setting engineer — darbo normavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • time study engineer — darbo normavimo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris parengia ir įdiegia techniškai pagrįstas ir įvairioms darbo rūšims tam tikromis gamybos sąlygomis įmonėje arba gamykloje taikomas darbo sąnaudų normas,… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.